O Nas

Historia Towarzystwa Miłośników Gdyni

Zamysł utworzenia organizacji, która mogłaby działać na rzecz miasta i jego mieszkańców, powstał w 1974 z inicjatywy grupy gdyńskich społeczników. W lutym 1975 utworzono Tymczasowy Zarząd Towarzystwa, którego ostatecznej nazwy jeszcze wtedy nie ustalono. 
Do września trwały prace nad projektem statutu i założeń programowych oraz przygotowaniem zebrania wyborczego.
7 października 1975 w auli Wyższej Szkoły Morskiej (Akademia Morska) odbyło się walne zgromadzenie, na którym powołano do życia Towarzystwo Miłośników Gdyni. 
Statut zatwierdzony został 16 stycznia 1976 i to jest oficjalna data rozpoczęcia działalności.
Główne zadanie TMG – integrowanie gdyńskiej społeczności wokół spraw mających za cel zachowanie od zapomnienia historii i osiągnięć kulturalnych Gdyni, popularyzowanie gospodarki morskiej oraz, we współpracy ze szkołami, prowadzenie działalności edukacyjnej i informacyjnej dla młodzieży. Gromadzone materiały historyczne postanowiono publikować w cyklicznie wydawanym „Roczniku Gdyńskim”. Spotkania zarządu i członków TMG odbywały się najpierw przy ul. Fredry 4, a potem w sali obrad Polskich Linii Oceanicznych.
W 1979, dzięki staraniom prezesa Rutha, towarzystwo otrzymało własny lokal przy 
ul. Władysława IV 51, poszerzony w połowie lat 80. do obecnych rozmiarów. Tu odbywają 
się co miesiąc zebrania członków zarządu, biuro jest czynne codziennie.

Od 1977 TMG wydaje Rocznik Gdyński, którego 11 tomów ukazało się pod redakcją Jerzego Micińskiego, kolejne 3 tomy pod redakcją Danuty Nowickiej, następne Jacka Dworakowskiego, najnowsze Krzysztofa Chalimoniuka. Do 1993 TMG organizowało dla młodzieży coroczny Turniej Wiedzy o Gdyni (przy współudziale Miejskiej Biblioteki Publicznej), w szkołach istniały koła Młody Przyjaciel Gdyni, w gdyńskich instytucjach i przedsiębiorstwach koła terenowe, TMG wspierane było finansowo i organizacyjnie przez Urząd Miejski oraz przedsiębiorstwa gdyńskie.

Zmiany polityczne w kraju zmieniły wiele także w życiu TMG. Przestały istnieć koła, konkursy o Gdyni szkoły zaczęły robić we własnym zakresie, choć młodzież często przychodzi by uzyskać wskazówki i informacje na tematy związane z Gdynią. Zainteresowanie towarzyszy także licznym wystawom artystycznym organizowanym pod patronatem Koła Plastyków im. Wacława Szczeblewskiego. Autorami są członkowie naszego koła, artyści Wybrzeża oraz młodzi adepci sztuki.

Koło Starych Gdynian każdą ostatnią środę miesiąca zaprasza na pogadanki historyczne. Cykliczne spotkania odbywa kilkanaście gdyńskich stowarzyszeń, które nie mają własnej siedziby.

W 1984 TMG podjęło się wzniesienia w Gdyni pomnika inż. Eugeniusza Kwiatkowskiego, który 1 października 1994 odsłonięto i poświęcono przy ul. 10 Lutego. Od tej pory 2 razy w roku przedstawiciele władz miasta, Marynarki Wojennej, gdyńskich instytucji, mieszkańców naszego miasta i członków Zarządu TMG składają pod pomnikiem kwiaty w dniach: 10 lutego – dla uczczenia nadania Gdyni praw miejskich, 30 grudnia – w kolejne rocznice urodzin inż. E. Kwiatkowskiego.
W 1990 z inicjatywy i staraniem TMG na budynku szkoły w Orłowie odsłonięto tablicę ku czci dr Teofila Zegarskiego.