O Nas

50 Lat Towarzystwa Miłośników Gdyni

Historia Towarzystwa Miłośników Gdyni

Zamysł utworzenia organizacji, która mogłaby działać na rzecz miasta i jego mieszkańców, powstał w 1974 z inicjatywy grupy gdyńskich społeczników. W lutym 1975 utworzono Tymczasowy Zarząd Towarzystwa, którego ostatecznej nazwy jeszcze wtedy nie ustalono. Do września trwały prace nad projektem statutu i założeń programowych oraz przygotowaniem zebrania wyborczego.

7 października 1975 w auli Wyższej Szkoły Morskiej (Akademia Morska) odbyło się walne zgromadzenie, na którym powołano do życia Towarzystwo Miłośników Gdyni. Statut zatwierdzony został 16 stycznia 1976 i to jest oficjalna data rozpoczęcia działalności.

Głównym zadaniem TMG jest integrowanie gdyńskiej społeczności wokół spraw mających za cel zachowanie od zapomnienia historii i osiągnięć kulturalnych Gdyni, popularyzowanie gospodarki morskiej oraz, prowadzenie działalności edukacyjnej i informacyjnej. Gromadzone materiały historyczne publikujemy w cyklicznie wydawanym “Roczniku Gdyńskim“. 

Spotkania zarządu i członków TMG odbywały się najpierw przy ul. Fredry 4, a potem w sali obrad Polskich Linii Oceanicznych. W 1979, dzięki staraniom prezesa Rutha, towarzystwo otrzymało własny lokal przy ul. Władysława IV 51, poszerzony w połowie lat 80. do obecnych rozmiarów. W siedzibie TMG odbywa się wiele otwartych spotkań i zajęć dla szerokiego grona odbiorców. Warsztaty z rysunku, akwareli i malarstwa prowadzone przez artystów Koła Plastyków TMG, warsztaty śpiewu pieśni tradycyjnych prowadzone przez Akademię Głosów Tradycji, spotkania redakcyjne Rocznika Gdyńskiego, wystawy, koncerty, wykłady, prelekcje i wiele innych. Tu odbywają się co miesiąc zebrania członków zarządu, biuro jest czynne codziennie.

Od 1977 TMG wydaje Rocznik Gdyński, którego 11 tomów ukazało się pod redakcją Jerzego Micińskiego, kolejne 3 tomy pod redakcją Danuty Nowickiej, następne Jacka Dworakowskiego, najnowsze Krzysztofa Chalimoniuka. Do 1993 TMG przy współudziale Miejskiej Biblioteki Publicznej organizowało dla młodzieży coroczny Turniej Wiedzy o Gdyni, w szkołach istniały koła Młody Przyjaciel Gdyni, w gdyńskich instytucjach i przedsiębiorstwach koła terenowe, TMG wspierane było finansowo i organizacyjnie przez Urząd Miejski oraz przedsiębiorstwa gdyńskie.

Zmiany polityczne w kraju zmieniły wiele także w życiu TMG. Przestały istnieć koła, konkursy o Gdyni szkoły zaczęły robić we własnym zakresie. Dużym zainteresowaniem  cieszą się liczne wystawy artystyczne organizowane pod patronatem Koła Plastyków im. Wacława Szczeblewskiego. Autorami są członkowie naszego koła, artyści Wybrzeża oraz młodzi adepci sztuki. Rocznik Gdyński poza tradycyjną, papierową formą doczekał się wersji internetowej w postaci rozbudowanej strony https://rocznikgdynski.pl zawierającej kilka tysięcy artykułów i zdjęć związanych z historią Gdyni.

W siedzibie TMG odbywają się cykliczne spotkania wielu gdyńskich stowarzyszeń, które nie mają własnej siedziby.

W 1984 TMG podjęło się wzniesienia w Gdyni pomnika inż. Eugeniusza Kwiatkowskiego, który 1 października 1994 odsłonięto i poświęcono przy ul. 10 Lutego. Od tej pory 2 razy w roku przedstawiciele władz miasta, Marynarki Wojennej, gdyńskich instytucji, mieszkańców naszego miasta i członków Zarządu TMG składają pod pomnikiem kwiaty w dniach: 10 lutego – dla uczczenia nadania Gdyni praw miejskich, 30 grudnia – w kolejne rocznice urodzin inż. E. Kwiatkowskiego.

W 1990 z inicjatywy i staraniem TMG na budynku szkoły w Orłowie odsłonięto tablicę ku czci dr Teofila Zegarskiego.

Od 2023 roku Rocznik Gdyński stał się dziennikiem historyczno-kulturalnym, wpisanym do rejestru dzienników i czasopism L.p. 2387, wydawanym przez Towarzystwo Miłośników Gdyni z redakcją w Gdyni ul.Władysława IV 51.

50 Lat TMG

Działanlość TMG w latach 1984-1985

Rocznik Gdyński Nr 5, Działalność TMG w latach 1984-1985, Konrad Ruth. Dla Towarzystwa Miłośników Gdyni drugie półrocze 1984 jak i...

Julian Rummel U kolebki Gdyni, fragmenty pamiętnika

Rocznik Gdyński 1977, Julian Rummel: U kolebki Gdyni (fragmenty pamiętnika). W 1921 roku o Gdyni właściwie nikt jeszcze nie myślał,...

Działanlość TMG w latach 1983-1984

Rocznik Gdyński Nr 5, Działalność TMG w latach 1983-1984, Konrad Ruth. W okresie sprawozdawczym w działalności TMG kontynuowano kierunki pracy...

Działalność TMG w latach 1982-1983

Rocznik Gdyński Nr 4, Działalność TMG w latach 1982-1983, Konrad Ruth. Na posiedzeniu Zarządu w dniu 18. II. 1982 r.,...

Działalność TMG w latach 1980-1981

Rocznik Gdyński Nr 3, Działalność TMG w latach 1980-1981, Maria Sieradzan. Od stycznia 1976 roku, kiedy to zatwierdzono statut Towarzystwa...

Działalność TMG w latach 1978-1979

Rocznik Gdyński 1978/79, Działalność TMG w latach 1978-1979, Maria Sieradzan. Przekazując członkom i sympatykom Towarzystwa Miłośników Gdyni kolejny „Rocznik Gdyński...