Działalność TMG w latach 1978-1979

Rocznik Gdyński 1978/79, Działalność TMG w latach 1978-1979, Maria Sieradzan.

Przekazując członkom i sympatykom Towarzystwa Miłośników Gdyni kolejny „Rocznik Gdyński 1978-1979”, Zarząd dziękuje tym wszystkim, którzy zechcieli wypowiedzieć się w formie recenzji, uwag i spostrzeżeń na temat pierwszego. „Rocznika”. Wyrażamy przekonanie, że każdy następny „Rocznik” spotka się z podobnie żywym odbiorem społecznym, wnikliwymi ocenami, propozycjami i uwagami.

Wzorem poprzedniego „Rocznika”, pragniemy poinformować o działaniach i dokonaniach Towarzystwa oraz o niektórych zamierzeniach na przyszłość. Lata 1978 i 1979 przyniosły dalszy rozwój współpracy z placówkami kulturalno-oświatowymi w mieście. Wspólnie z Klubem Międzynarodowej Prasy i Książki „Ruch” zorganizowano 57 koncertów, w tym 20 kameralnych, przy udziale Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków. W Klubie tym odbyło się 66 spotkań autorskich, prelekcji i odczytów oraz 22 monodramy i recitale.

Znacznie rozszerzono współpracę z Wydziałem Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego w Gdyni, organizując wspólnie ogólnodostępne koncerty muzyków-profesjonalistów w Szkole Muzycznej w Gdyni, występy chórów gdyńskich w Teatrze Muzycznym, imprezy z okazji jubileuszów małżeńskich w Urzędzie Miejskim oraz około 2 tysiące koncertów dla nowożeńców, a także — ogólnopolski konkurs grafiki marynistycznej, zakończony wystawą prac w Pawilonie Wystawowym przy Skwerze Kościuszki.

Dobrze układa się współpraca z Ośrodkiem Kultury „Dziupla” na Obłużu, w którego lokalu zorganizowano między innymi koncert kameralny orkiestry Wyższej Szkoły Muzycznej w Gdańsku oraz koncert Kwartetu Łazienek Królewskich z Warszawy.

TMG nawiązało kontakt z Osiedlowym Centrum Kultury „Bałtyk” na Witominie, w którym odbywają się comiesięczne imprezy pod nazwą „Teatralne Spotkania Popremierowe”. Uczestniczą w nich twórcy i wykonawcy premier w Teatrze Dramatycznym w Gdyni. A skoro już mowa o sprawach teatralnych, to warto odnotować, iż oddanie do użytku nowego gmachu Teatru Muzycznego stało się impulsem do powołania w grudniu 1979 sekcji teatralnej TMG.

W roku 1978 Towarzystwo Miłośników Gdyni objęło swą działalnością nie tylko mieszkańców miasta, ale także dzieci, przebywające w naszym mieście na koloniach. Akcja ta, w ramach której zorganizowano w Klubie PKP interesującą wystawę fotograficzną p.n. „Pierwsze Kroki w Gdyni” (przygotowaną i opracowaną na podstawie materiałów archiwalnych Działu Historii m. Gdyni) oraz zapoznawanie uczestników kolonii letnich z dziejami miasta (zajmowali się tym pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni), była kontynuowana z powodzeniem w roku 1979.

Sądzimy, że ten kierunek pracy — wychodzenie z wszystkim, co gdyńskie, do turystów i młodzieży z całego kraju — warto utrzymać i rozwijać. Liczymy na dalsze w tym zakresie inspiracje ze strony naszych członków.

TMG zacieśnia więzy z przedsiębiorstwami i instytucjami, współpracując z nimi przy organizacji imprez o szerokim zasięgu, takich jak np. Festiwal w Hawanie czy akademie ogólnomiejskie. Współpraca ta przyniosła owoce w postaci wzrostu liczby zakładów pracy, które stały się członkami wspierającymi nasze Towarzystwo.

Nową formą pracy jest też nawiązanie kontaktu ze Zrzeszeniem Kapitanów Żeglugi Wielkiej. Rozpoczęliśmy już cykl spotkań z mieszkańcami miasta, na których kapitanowie opowiadają o swojej pracy i problemach z nią związanych.

Zainteresowanie działalnością ze strony władz miasta oraz pomoc przedsiębiorstw i instytucji gdyńskich, które partycypują w kosztach wydawniczych „Rocznika Gdyńskiego”, pozwalają nam na rozszerzenie planów wydawniczych. W 1980 raku ukażą się nakładem Wydawnictwa Morskiego pamiętniki Juliana Rummla. Będzie to pozycja, otwierająca cykl wspomnień ludzi, których życie jest nierozłącznie związane z historią i współczesnością naszego miasta. Następną pozycją będą „Wspomnienia wilka morskiego” Jana Netzla.

Uzyskany w 1978 roku lokal przy ulicy Władysława IV 51 umożliwił nam ściślejsze niż dotychczas kontakty z mieszkańcami Gdyni i naszymi członkami. Nie od rzeczy będzie odnotowanie, że było ich pod koniec 1979 roku – 456. Zorganizowanie popołudniowych dyżurów członków Zarządu TMG we wtorki i piątki ułatwiło bezpośrednie spotkania, pomocne w naszej dalszej pracy.

Uzupełniając relację z dwuletniej działalności TMG warto dodać, iż w 1979 roku wydano znaczek Towarzystwa w ilości tysiąca sztuk, zaprojektowany przez uczniów klas IV i V Liceum Plastycznego w Gdyni-Orłowie i ufundowano na Obłożu — wspólnie z Urzędem Miejskim — pamiątkową tablicę, poświęconą bohaterskim harcerzom Gdyni.

W latach następnych pragniemy rozszerzać współpracę z klubami, z Wydziałew Oświaty i Wychowania, głównie w zakresie powoływania kół TMG w szkołach gdyńskich.

Maria Sieradzan

Sekretarz Towarzystwa Miłośników Gdyni

Rocznik Gdyński 1978/79

Przeczytaj również

Najnowsze